Welke gegevens worden gecodeerd in mijn barcode?

Een barcode is een reeks getallen die is gecodeerd als een afbeelding. Hierdoor is er geen informatie gecodeerd in de barcode (afgezien van het nummer). Wanneer het product een detailhandelaar bereikt, scannen ze de barcode voor de eerste keer en voeren ze de productinformatie in die fase in. Op die manier wordt de productinformatie weergegeven wanneer de barcode vanaf dat punt wordt gescand.